Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady v systému ISPOPRoční hlášení o produkci a nakládání s odpady je povinen zpracovat a podat každý, kdo nakládal s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za rok za všechny provozovny (stejné IČO).

Roční hlášení o produkci odpadů je nutné podat za všechny provozovny, které máte, včetně různých kanceláří, skladů, obchodů apod.

Pro řádné odeslání ročního hlášení o produkci odpadů musíte být registrování v ISPOP.CZ nebo nechejte vše na nás.

Ze zákona o odpadech plynou i další povinosti, musíte vést a archivovat průběžnou evidenci odpadů a pokud budete vyzváni zaslat ČSÚ výkaz statistiky o odpadech a druhotných surovinách.

Samozřejmě se zpracováním ročního hlášení o produkci a nakládání odpady, Vám rádi pomůžeme.


Průběžná evidence odpadů

Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci odpadů.

Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh odpadu, za každou provozovnu, kde odpad vzniká.

Průběžná evidence je vedena způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

Původce odpadu je povinen uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

Samozřejmě s vedením a archivací průběžné evidence odpadů Vám rádi pomůžeme.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás.